Reklamace


 

Reklamačný poriadok internetového obchodu www.cool-zľavy.sk reflektuje právne predpisy. Všetky reklamácie riešime podľa platnej legislatívy.

Reklamáciu môžete uplatniť:
 

 • Zaslaním reklamovaného tovaru - prosíme zašlite tovar najlepšie na nižšie uvedenú adresu:
  • Petr Javořík
  • Poste restante 34
  • Brno 634 00


 
Reklamáciu môžete odovzdať aj osobne v sídle firmy.

 
Odporúčame:

 • Najrýchlejšie vybavenie reklamácie dosiahnete zaslaním reklamovaného tovaru.
 • Spoločne s tovarom, pre rýchlejšie vybavenie reklamácie, doporučujeme priložiť reklamačný list.

 

Chcete tovar vrátiť v 14 dňovej lehote?

Tovar môžete vrátiť:

 • Tovar môžete vrátiť osobne v sídle firmy.
 • Vrátenie tovaru môžete uplatniť aj písomne, a to odstúpením od zmluvy a zaslaním tovaru najlepšie na adresu:

 

 • Petr Javořík
 • Poste restante 34
 • Brno 63400


Vrátený tovar prosíme dobre zabaľte, aby nedošlo k poškodeniu počas prepravy. 

Odporučenie : Vrátený tovar posielajte doporučene, teda s potvrdením prevzatia prepravcom.
Prosíme, uveďte tovar pokiaľ možno do pôvodného stavu, predídete tým možnému zníženiu vrátenej sumy o náklady vynaložené na uvedenie tovaru do pôvodného stavu.
Peniaze za tovar Vám zašleme čo najskôr, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy. Náklady na vrátenie tovaru sú v tomto prípade na strane kupujúceho.

 

 

Prílohy:

 

Reklamačný list

Vzorový formulár pro odstúpenie od kúpnej zmluvy