Registrácia nového užívateľa

Vyplňte fakturačnú adresu . Ak sa fakturačná adresa nezhoduje s dodacou adresou , odškrtnite "Dodacia adresa je odlišná od fakturačnej" a vyplňte dodaciu adresu.